English

Українська академія аграрних наук (20.10.2009)

Print

There are no translations available.

Вступ

Збільшення виробництва високоякісної продукції кавуна було і залишається ключовим завданням галузі баштанництва на сучасному етапі. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є мобілізація потенційних можливостей баштанних культур для підвищення їх врожайності та якості за рахунок застосування комплексних водорозчинних мінеральних добрив.

Незважаючи на те, що сучасні водорозчинні мінеральні добрива, що застосовуються для позакореневого підживлення рослин визнані одними з найбільш ефективних засобів, здатних забезпечити вагоме підвищення врожайності кавуна в незрошуваних умовах, застосування їх стримується недовірою з боку товаровиробників до цього напрямку науки.

Одним із сучасних перспективних методів управління продуктивним процесом баштанних культур в незрошуваних умовах є позакореневе підживлення рослин з використанням водорозчинних мінеральних добрив з метою прискорення дозрівання, збільшення врожаю і покращення якості плодів. Особливістю управління продуктивним процесом кавуна є те, що в критичні періоди розвитку, якими є фази інтенсивного росту і розвитку рослин (утворення огудини, цвітіння, зав'язування та ріст плодів), вносяться водорозчинні мінеральні добрива з таким комплексом макро- і мікроелементів, які необхідні рослині в цей період. Причому, така технологічна операція не потребує значних енергетичних і матеріальних витрат, виконується досить оперативно з разовою нормою внесення добрив всього 3-4 кг/га. Агротехнічний захід досить ефективний, засвоєння елементів живлення рослинами через асиміляційний апарат досягає 90-95%.

Для досягнення цієї мети ТОВ «Новоферт» (м. Луганськ) створено та запропоновано до випробування комплексні водорозчинні мінеральні добрива «Новоферт» різних формул.

1 Методика, ґрунтово-кліматичні та агротехнічні умови проведення дослідів

Виробничі досліди з установлення ефективності застосування комплексних водорозчинних мінеральних добрив Новоферт на рослинах кавуна сорту Княжич проводились в Державному підприємстві „Дослідне господарство Інституту південного овочівництва і баштанництва УААН (с. Великі Клини, Голопристанського району, Херсонської області). Територія ДГ ЩОБ відноситься до Цюрупинського природно-сільськогосподарського району, який розташований на піщаних аренах борової тераси р. Дніпро. Ґрунти представлені чорноземом південним осолоділим малогумусним супіщаним. Потужність гумусового профілю до 76см з вмістом гумусу до 1,0%.

Господарство розташоване в другому (південному) агрокліматичному районі Херсонської області, клімат якого жаркий, дуже посушливий.

Кількість опадів у середньому за рік 328 м. Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) становить 0,5.

Повторність в дослідах - чотириразова. Облікова площа ділянок по 100 м" (50 рослин кавуна).

Схема досліду

 1. Абсолютний контроль. Без добрив (Контроль 1).

 2. Фон, рекомендовані дози добрив (Контроль 2).

 3. Фон + позакореневе підживлення «Новоферт» 18-18-18+3MgO+ME – одна доза дві обробки.

 4. Фон + позакореневе підживлення «Новоферт» 18-18-18+3MgO+ME – одна доза три обробки.

 5. Фон + позакореневе підживлення «Новоферт» 18-18-18+3MgO+ME - 3/4
  дози три обробки.

 6. Фон + позакореневе підживлення «Новоферт» 18-18-18+3MgO+ME - одна
  доза одна обробка та 6-14-31 +3MgO+ME - одна обробка одна доза.

 7. Фон + позакореневе підживлення «Новоферт» 18-18-18+3MgO+ME - одна
  доза дві обробки та 6-14-3 l+3MgO+ME - одна обробка одна доза.

 8. Фон + позакореневе підживлення «Новоферт» 15-5-30+3MgO+ME - одна
  доза дві обробки.

 9. Фон + позакореневе підживлення «Новоферт» 15-5-30+3MgO+ME - одна
  доза три обробки.

 

 1. Фон + позакореневе підживлення «Новоферт» 13-40-13+1 MgO+ME -
  одна доза одна обробка та 6-14-31+3 MgO+ME - дві обробки одна доза.

 2. Фон + позакореневе підживлення «Новоферт» 13-40-13+lMgO+ME -
  одна доза одна обробка та 15-5-30+3 MgO+ME - дві обробки одна доза.

Таблиця 1 - Схема досліду і «Новоферт»

Культура

№ варіанту

Фаза розвитку культури

Шатрик

Утворення огудини

Початок цвітіння

Кавун

1 (к 1)

Без добрив

2(к2)

N60P90K60

3

18-18-18+3MgO+ME

18-18-18+3MgO+ME

-

4

18-18-18+3MgO+ME

18-18-18+3MgO+ME

18-18-18+3MgO+ME

5

18-18-18+3MgO+ME

18-18-18+3MgO+ME

18-18-18+3MgO+ME

6

18-18-18+3MgO+ME

6-14-31+3MgO+ME

-

7

18-18-18+3MgO+ME

18-18-18+3MgO+ME

6-14-31+3MgO+ME

8

15-5-30+3MgO+ME

15-5-30+3MgO+ME

-

9

15-5-30+3MgO+ME

15-5-30+3MgO+ME

15-5-30+3MgO+ME

10

13-40-13+1MgO+ME

6-14-31+3MgO+ME

6-14-31+3MgO+ME

11

13-40-13+1MgO+ME

15-5-30+3MgO+ME

15-5-30+3MgO+ME

1-й обробіток - 3 кг/га- 1 липня

2-й обробіток - 4 кг/га - 6 липня

3-й обробіток - 4 кг/га- 12 липня

Обробіток вегетуючих рослин кавуна проводили штанговим обприскувачем відповідно схеми досліду. Догляд за рослинами кавуна та дині полягав у проведенні 3-х міжрядних культивацій та 2-х ручних прополок у рядках.

Агротехнічні умови проведення досліджень відповідали загальноприйнятій технології вирощування кавуна в незрошуваних умовах. Густота стояння рослин на ділянках дослідів на період збирання кавуна становила 5,1 тис. рослин на гектарі.

Погодні умови вегетаційного періоду баштанних культур відрізнялись у звітному році від середньо багаторічних як за температурним, так і за водним режимами.

Перша половина 2009 року характеризувалась досить сприятливими умовами для поповнення запасів вологи у ґрунті. У весняний період та в червні випадало щомісяця понад 30 мм опадів, що дало можливість провести посів баштанних культур та отримати сходи в оптимальні строки.

Загалом за першу половину 2009 року кількість опадів перевищила багаторічні показники, характерну для цього періоду року. Проте, починаючи з другої декади липня і до третьої декади вересня, опадів не відмічено. Відсутність атмосферних опадів та високі денні та нічні температури повітря значно скоротили запаси вологи у ґрунті. Починаючи з фази цвітіння - утворення зав'язі кавуна і до фази достигання плодів, рослини знаходились в умовах дефіциту ґрунтової вологи.

Результати досліджень

Польові дослідження по вивченню ефективності позакореневого підживлення кавуна комплексними водорозчинними добривами «Новоферт» на ріст, розвиток рослин, загальну врожайність та якість продукції показали ефективність досліджуваного агрозаходу.

Вплив досліджуваного добрива на ріст і розвиток рослин кавуна відмічається при фенологічному спостереженні. Перша половина вегетації рослин кавуна відбувалась в однакових умовах, тому поява сходів і настання чергових фаз розвитку рослин було одночасним. Проте, починаючи з фази утворення плодів, тобто після першого обробітку посівів кавуна водорозчинним добривом «Новоферт», спостерігалися деякі відмінності в розвитку рослин. Так, у варіантах 3, 6 та 8 масове утворення зав'язі розпочалось на 2 дні раніше, ніж у контрольних варіантах, тоді як у варіантах 4,5 та 10 - на два дні пізніше, ніж у обох контролях. Розвиток кавуна у варіантах 7, 9 та 11 був таким же як і в контрольних варіантах. Така різниця у строках спостерігалась і при настанні фази достигання плодів.

Таким чином, фенологічні спостереження за рослинами кавуна показали, що позакореневе підживлення комплексними водорозчинними мінеральними добривами «Новоферт» різних формул, при двократному їх внесенні, сприяло тому, що плоди достигали на два дні раніше, ніж в контролі. До таких варіантів відносяться варіант 3 (18-18-18+3MgO+ME - одна доза, дві обробки), варіант 6 (18-18-18+3MgO+ME - одна доза, одна обробка та 6-14-31+3MgO+ME - одна обробка, одна доза) та варіант 8 (15-5-30+ЗМуО+МЕ - одна лоза, дві обробки).

До варіантів, у яких дозрівання плодів затримувалось на два дні, порівняно з контрольними варіантами, відносились: варіант 4 (18-18-18+3MgO+ME - одна доза, три обробки), варіант 5 (18-18-18+3MgO+ME -3/4 дози, три обробки) та варіант 10 (13-40-13+1MgO+ME - одна доза, одна обробка та 6-14-3 l+3MgO+ME- дві обробки, одна доза).

До варіантів, у яких достигання плодів відбувалось одночасно з контрольними варіантами відносились: варіант 7 (18-18-18+3MgO+ME - одна доза, дві обробки та 6-14-31+3MgO+ME - одна обробка, одна доза), варіант 9 (15-5-30+3MgO+ME - одна доза, три обробки) та варіант 11 (13-40-13+lMgO+ME - одна доза, одна обробка та 15-5-30+3MgO+ME - дві обробки, одна доза).

Візуальна оцінка посівів кавуна показала, що на варіантах з позакореневим підживленням добривом «Новоферт», не залежно від формули та кратності їх застосування, рослини мали більш інтенсивне зелене забарвлення листків, порівняно з контролем. Рослини кавуна на цих варіантах продовжували вегетувати навіть після збирання врожаю, тоді як у контрольних варіантах відмічалось відмирання вегетативної маси.

Азотне живлення на чорноземах визначається в основному вмістом нітратного азоту. Внесення мінеральних добрив під кавун в дозі N60P90K60 сприяло підвищенню вмісту нітратного азоту в орному горизонті ґрунту. Так, у фазу шатрика у варіанті «контроль 1» вміст азоту склав 0,74 мг/100 г абсолютно сухого ґрунту, тоді як у варіанті «контроль 2» - 1,48 мг/100 г ґрунту. Тобто, внесення мінеральних добрив у рекомендованій дозі сприяло тому, що вміст нітратного азоту в орному шарі ґрунту збільшився вдвічі, порівняно з варіантом без добрив. У варіантах, де схемою досліду було передбачено внесення водорозчинних мінеральних добрив «Новоферт», вміст нітратного азоту був на рівні контролю 2 І склав від 1,35 мг/100 г у варіанті 8 до 1,66 мг/100 г абсолютно сухого ґрунту у варіанті 6.

У процесі росту рослин кавуна вміст нітратного азоту закономірно зменшувався. Найменша його кількість у фазу достигання плодів була на варіанті без внесення добрив (контроль 1) - 0,31 мг/100 г абсолютно сухого ґрунту, тоді як на варіанті з внесенням рекомендованої дози добрив його кількість в орному шарі ґрунту становила 0,75 мг/100 г абсолютно сухого ґрунту. У варіантах з внесенням водорозчинних мінеральних добрив «Новоферт», на фоні рекомендованої дози мінеральних добрив, вміст нітратного азоту у фазу достигання плодів кавуна знаходився у межах 0,56 -0,86 мг/100 г абсолютно сухого ґрунту. Позакореневе підживлення рослин кавуна водорозчинним комплексним мінеральним добривом, не залежно від формул та кратності його застосування, суттєво не впливав на динаміку використання азоту з ґрунту. Так, на час достигання плодів, у варіанті «контроль 2» показник використання азоту з орного шару ґрунту склав 0,73 мг/100 г абсолютно сухого ґрунту, а у варіантах з «Новофертом» від 0,69 до 0,87 мг/100 г абсолютно сухого ґрунту. Фактично, для формування прибавки урожаю плодів у варіантах 3-11 було мобілізовано азот, що надійшов у рослини кавуна при застосуванні водорозчинного комплексного мінерального добрива «Новоферт».

Зважаючи на те, що всі чинники, які впливали на рівень урожайності кавуна, крім досліджуваного фактору, були однаковими, визначальним було застосування добрив.

Аналіз показників урожайності контрольних варіантів досліду показав, що покращення поживного режиму ґрунту при внесенні рекомендованої дози мінеральних добрив в дозі N60P90K60) сприяло тому, що урожай плодів підвищувався на 5,9 т/га, або на 33,3% (таблиці 4 та 5), порівняно з варіантом без добрив (контроль 1).

Таблиця 4 - Урожайність кавуна залежно від комбінованого застосування формул водорозчинного мінерального добрива «Новоферт» та кратності їх внесення, т/га

Стосовно рухомих форм фосфору та обмінного калію в орному шарі ґрунту, при застосуванні досліджуваного водорозчинного мінерального добрива під кавун, спостерігались ті ж закономірності, що були виявлені нами у динаміці вмісту нітратного азоту.

Варіант

Повторення

середня

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

17,3

18,1

17,6

17,8

17,7

2

22,6

23,5

24,3

23,9

23,6

3

27,3

24,1

24,9

24,5

25,2

4

29,1

26,8

27,4

29,9

28,3

5

25,8

27,3

26,4

27,3

26,7

6

23,9

25,1

24,9

25,3

24,8

7

27,2

25,6

27,3

25,5

26,4

8

23,8

25,0

24,8

24,4

24,5

9

25,2

26,8

24,9

26,3

25,8

10

30,1

28,9

31,0

27,6

29,4

11

26,8

28,4

27,0

26,2

27,1

HIP05 – 1,5 т/га; Р – 2,04%

Разом з тим, з результатів досліду очевидно, що потреба в мінеральному живленні рослин кавуна не обмежується внесенням мінеральних добрив у рекомендованій дозі. Потенційні можливості кавуна сорту Княжич при рекомендованій системі живлення повністю не проявляються, про що свідчать дані урожайності одержані у варіантах з застосуванням водорозчинного мінерального добрива «Новоферт». Залежно від формули добрива та кратності проведення обробок посівів, урожайність кавуна підвищувалась від 1,6 т/га до 5,8 т/га, або на 6,8 - 24,5%, порівняно з контролем 2 (табл. 5).

Враховуючи те, що всі варіанти досліду по вивченню ефективності комплексного добрива «Новоферт» розміщались на фоні внесеної рекомендованої дози мінеральних добрив (N60P90K60), аналіз урожайних даних доцільно провести у порівнянні з контролем 2.

На урожайність кавуна впливали як формули добрива «Новоферт», так і кратність проведених обробок, передбачених схемою досліду. На нашу думку, найбільш ефективним способом внесення комплексного водорозчинного мінерального добрива «Новоферт» є триразове його застосування протягом вегетації кавуна. Аналіз даних урожайності кавуна, та статистична обробка результатів досліджень показали, що при двократній обробці посівів кавуна достовірну прибавку врожайності отримали лише у варіанті 3 (18-18-8+3MgO+ME - одна доза, дві обробки), яка склала 1,6 т/га (при HIP05 – 1,5 т/га). Двократне застосування досліджуваного добрива у варіанті 6 (18-18-18+3MgO+ME - одна доза, одна обробка та 6-14-31+3MgO+ME - одна обробка, одна доза) та варіанті 8 (15-5-30+3MgO+ME - одна доза, дві обробки) не забезпечили достовірної прибавки врожайності кавуна.

Таблиця 5 - Прибавка до врожаю кавуна залежно від комбінованого
застосування формул водорозчинного мінерального добрива «Новоферт» та кратності їх внесення

Варіант

Урожайність, т/га

Прибавка до врожаю

т/га

%

Відносно контролю 1

Відносно контролю 2

Відносно контролю 1

Відносно контролю 2

1 (контроль 1)

17,7

0

0

0

0

2 (контроль 2)

23,6

5,9

0

33,3

0

3

25,2

7,5

1,6

42,3

6,8

4

28,3

10,6

4,7

59,9

19,9

5

26,7

9,0

3,1

50,8

13,1

6

24,8

7,1

1,2

40,1

5,1

7

26,4

8,7

2,8

49,1

11,9

8

24,5

6,8

0,9

38,4

3,8

9

25,8

8,1

2,2

45,8

9,3

10

29,4

11,7

5,8

66,1

24,5

11

27,1

9,4

3,5

53,1

14,8

Серед варіантів з трикратним застосуванням комплексного добрива «Новоферт» протягом вегетації кавуна, найбільш ефективним виявився варіант 10 (13-40-13+lMgO+ME - одна доза, одна обробка та 6-14-31+3MgO+ME - дві обробки, одна доза), де прибавка до врожайності склала 5,8 т/га, або 24,5%, порівняно з контролем 2. Досить високою виявилась прибавка до врожаю плодів кавуна у варіанті 4 (18-18-18+3MgO+ME - одна доза, три обробки), яка переважала контроль 2 на 4,7 т/га, або на 19,9%.

За рівнем ефективності дії досліджуваного добрива на урожай плодів кавуна, варіанти з трикратним внесенням умовно можна розділити на три групи. До першої групи відносяться вищезгадані варіант 10 та варіант 4, що забезпечують приріст урожаю від 24,5 до 19,9%, порівняно з контролем 2.

Другу групу варіантів складають варіант 11 (13-40-13+1MgO+ME - одна доза, одна обробка та 15-5-30+3MgO+ME - дві обробки, одна доза) та варіант 5 (18-18-18+3MgO+ME - 3/4 дози, три обробки), де прибавка до врожаю плодів, порівняно з контролем 2, складає, відповідно, 14,8% та 13,1%.

І, нарешті, третя група варіантів, це варіант 7 (18-18-18+3MgO+ME - одна доза, дві обробки та 6-14-31+3MgO+ME - одна обробка, одна доза) та варіант 9 (15-5-30+3MgO+ME - одна доза, три обробки), що забезпечили прибавку до врожаю плодів 11,9% та 9,3%, відповідно.

Сумісна дія рекомендованої дози мінеральних добрив та позакореневого підживлення рослин кавуна водорозчинним комплексним мінеральним добривом «Новоферт» яскраво помітна при порівнянні з варіантом без внесення добрив (контроль 1), прибавка до врожаю тут складає від 6,8 до 11,7 т/га, або 38,4-66,1%.

Застосування мінеральних добрив під кавун, як у основне внесення, так і у позакореневе підживлення, сприяло покращенню якості плодів. Вирощування кавуна за рекомендованої системи мінерального живлення дало можливість отримати плоди з вмістом сухих розчинних речовин 11%, тоді як у варіанті без добрив їх вміст становив 10,0%. Відповідно збільшився вміст цукру та аскорбінової кислоти у плодах (табл. 6).

Проведення позакореневого підживлення добривом «Новоферт» не погіршувало якості плодів, а на деяких варіантах (варіанти 7, 10 та 11) від проведених позакореневих підживлень вміст сухих розчинних речовин збільшувався на 0,4-1,0%, порівняно з контролем 2. За вмістом суми цукру виділилися плоди, які було одержано з варіантів 4, 7, 10 та 11, які переважали контроль 2 на 0,78-1,13%. За вмістом аскорбінової кислоти кращими були плоди вирощені у варіантах 4,7,9,10 та 11. Вміст нітратів у плодах, одержаних з усіх варіантів досліду, був у межах 28,7-31,0 мг/кг м'якуша кавуна, що було значно нижче гранично допустимої концентрації (ГДК для кавуна 90 мг/кг м'якуша).

Таблиця 6 - Біохімічні показники якості плодів кавуна залежно від комбінованого застосування формул водорозчинного мінерального добрива

Варіант

Сухі розчинні речовини, %

Сума цукру, %

Вітамін С, мг, %

Нітрати, мг/кг

1 (контроль 1)

10,0

8,10

9,84

30,0

2 (контроль 2)

11,0

8,97

11,77

31,0

3

11,1

9,10

11,13

29,5

4

11,2

9,75

12,41

31,0

5

11,0

9,15

11,23

30,0

6

10,8

8,60

11,13

30,0

7

11,4

9,80

12,20

29,0

8

11,1

9,10

11,13

29,5

9

11,0

8,95

12,20

28,7

10

12,0

10,10

12,41

29,0

11

11,5

9,90

12,84

29,0

У звітному році плоди найкращої якості було отримано у варіанті 10 (13-40-13+1MgO+ME - одна доза, одна обробка та 6-14-31+3MgO+ME - дві обробки, одна доза) де вміст сухої розчинної речовини склав 12,0% та суми цукру - 10,10%, тоді як у контролі 2 ці показники склали, відповідно, 11,0% та 8,97%.

Висновки

1. Позакореневе підживлення рослин кавуна комплексними
водорозчинними мінеральними добривами «Новоферт» різних формул, при
двократному їх внесенні, сприяло тому, що плоди достигали на два дні раніше,
ніж в контролі. До таких варіантів відносяться варіанти 3, 6 та 8.

2. Позакореневе підживлення рослин кавуна комплексними водорозчинними мінеральними добривами «Новоферт» різних формул, при трикратному їх внесенні, сприяло тому, що плоди достигали одночасно (варіанти 7, 9 та 11) або на два дні пізніше (варіанти 4, 5 та 10), ніж в контролі.

 1. На варіантах з позакореневим підживленням добривом Новоферт, не
  залежно від формули та кратності їх застосування, рослини кавуна мали більш
  інтенсивне зелене забарвлення листків, порівняно з контролем. Рослини кавуна
  на цих варіантах продовжували вегетувати навіть після збирання врожаю, тоді
  як у контрольних варіантах відмічалось відмирання вегетативної маси.

 2. Позакореневе підживлення рослин кавуна водорозчинним комплексним
  мінеральним добривом, не залежно від формул та кратності його застосування,
  суттєво не впливав на динаміку використання азоту з ґрунту.

 1. Для формування прибавки урожаю плодів у варіантах 3-11 було
  мобілізовано поживні речовини, що надійшли у рослини кавуна при
  позакореневому підживленні водорозчинним комплексним мінеральним
  добривом «Новоферт».

 2. Внесення рекомендованої дози мінеральних добрив в дозі N60P90K60
  сприяло тому, що урожай плодів підвищувався на 5,9 т/га, або на 33,3% (таблиці
  4 та 5), порівняно з варіантом без добрив (контроль 1).

 3. Залежно від формули добрива «Новоферт» та кратності проведених
  підживлень посівів, урожайність кавуна підвищувалась від 1,6 т/га до 5,8 т/га,
  або на 6,8 - 24,5%, порівняно з рекомендованою системою живлення
  (контролем 2).

8. Двократне підживлення посівів кавуна забезпечило достовірну прибавку
до врожаю лише у варіанті 3, яка склала 1,6 т/га.

 1. З варіантів з трикратним підживленням комплексним добривом
  «Новоферт» протягом вегетації кавуна, найбільш ефективним виявився варіант
  10, де прибавка до врожаю склала 5,8 т/га, або 24,5%. порівняно з контролем 2.

 2. За рівнем ефективності водорозчинного добрива Новоферт на урожай
  плодів кавуна, варіанти з трикратним внесенням розділилися на три групи:
  перша група - (варіанти 10 та 4), що забезпечують приріст урожаю від 19,9% до
  24,5%, друга група (варіанти 11 та 5) приріст урожаю від 13,1% до 14,8%, третя
  група (варіанти 7 та 9) приріст урожаю від 9,3% до 11,9%, порівняно з
  контролем 2.

11. Плоди найкращої якості було отримано у варіанті 10 де вміст сухої
розчинної речовини склав 12,0% та суми цукру - 10,10%, тоді як у контролі 2 ці
показники склали, відповідно, 11,0% та 8,97%.

Ukr-academi

Иконка проверки орфографииIf you find an error in the text or a broken link - please tell us: highlight it and press Ctrl + Enter
Banner
Banner
Banner
addressAdress: 93400, Ukraine, Lugansk region, Severodonetsk, B.LYSCHINA Street, 2k mobileMob: +38 (095) 611-72-34
mailE-mail: novofert2006@gmail.com mobileMob: +38 (067) 129-95-70