English

Українська академія аграрних наук (24.12.2009)

Print

There are no translations available.

Об’єкт дослідження: ґрунт – чорнозем типовий мало гумусний важкосуглинковий, використання комплексних добрив «Новоферт» в системі удобрення моркви та капусти білоголової.

Основна мета досліджень - розробка науково обґрунтованої системи внесення комплексних добрив «Новоферт» при вирощуванні капусти білоголової та моркви в умовах зрошення.

Додаткове підживлення комплексними добривами марки «Новоферт» на фоні використання рекомендованої дози мінеральних добрив сприяє суттєвому зростанню урожайності товарної продукції капусти білоголової та моркви, покращенню якості продукції.

В умовах зрошення лівобережного Лісостепу України при вирощуванні капусти білоголової рекомендується застосовувати на фоні N120P120K90 позакореневі підживлення добривами «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 4 кг/га в фазу 5-8 листків + 6 кг/га на початку формування розетки листя, чи (18-18-18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 5-8 листків + 4,5 кг/га на початку формування розетки листя + 4,5 кг/га на початку формування головки; а також по фону N90P90K68 внесення в підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 4 кг/га в фазу 5-8 листків + 6 кг/га на початку формування розетки листя, що дозволяє збільшити товарну урожайність продукції на 6,9-12,5 т/га.

При вирощуванні моркви рекомендується проводити на фоні N90P90K90 позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 4-8 справжніх листків + (4-17-35+MgO+ME) 3 кг/га на початку формування коренеплоду та на початку пучкової стиглості, що сприяє зростанню урожай­ності товарних коренеплодів на 2,4 т/га.

ДОБРИВА, «НОВОФЕРТ», ПОЗАКОРЕНЕВІ ПІДЖИВЛЕННЯ; КАПУС­ТА БІЛОГОЛОВА, МОРКВА; УРОЖАЙНІСТЬ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ; КОЕФЩИЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ.

РОЗДІЛ 1. СХЕМА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження по використанню комплексних добрив «Новоферт» при вирощуванні капусти білоголової та моркви проводили в лабораторії агрохімії та лабораторії технології Інституту овочівництва та баштанництва УААН в 2009 році.

Грунт дослідного поля представлений чорноземом типовим малогумус-ним важкосуглинковим на лесовидному суглинку. Агрохімічна характеристика орного шару ґрунту (0-25 см) слідуюча: вміст гумусу - 4,3%; рН сольової витяжки - 5,9; сума увібраних основ - 28,0 мекв на 100г ґрунту; гідролітична кислотність - 2,8 мекв на 100г ґрунту; азоту, що гідролізується, - 139,0 мг/кг; рухомого фосфору - 106-130 мг/кг; обмінного калію - 103 мг/кг грунту; вміст в ацетатному буфері марганцю 41,0 мг/кг ґрунту, цинку 2,4 мг/кг ґрунту, міді 0,7 мг/кг ґрунту, кобальту 1,5 мг/кг ґрунту.

Повторність в дослідах - чотирьохразова, повторності розміщені в один ярус, ділянки в межах повторень розміщені систематично. Загальна площа ділянки становила для капусти - 33,6 м (8,0 м х 4,2 м), для моркви - 21,0 м (5,0 м х 4,2 м), облікова для капусти - 21,0 м (7,5 м х 2,8 м), для моркви -12,6 м2 (4,5 мх 2,8 м).

Технологія вирощування моркви та капусти білоголової загальноприйнята для зони Лівобережжя України. В досліді використовували сорт капусти Ярославна, моркви - Яскрава.

Капусту вирощували безрозсадним способом з застосуванням трьох вегетаційних поливів (300-350 м3/га). Посів капусти білоголової проводили в другій декаді травня по схемі 70 х 35 см. Моркву вирощували рядковим способом з проведенням двох вегетаційних поливів (250-350 м /га). Посів проводили в другій декаді травня.

Схема досліду для моркви

1. Контроль

2. Фон -N90P90K90

3. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) З
кг/га в фазу 4-8 спр. листків та (6-30-26+МЕ) 4 кг/га на початку формування
коренеплоду

4. N68P68K68 + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) З
кг/га в фазу 4-8 спр. листків та (6-30-26+МЕ) 4 кг/га на початку формування
коренеплоду

5. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) З
кг/га в фазу 4-8 спр. листків; (6-30-26+МЕ) 3 кг/га на початку формування
коренеплоду та на початку пучкової стиглості

6. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) З
кг/га в фазу 4-8 спр. листків та (4-17-35+MgO+ME) 4 кг/га на початку форму­
вання коренеплоду

7. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) З
кг/га в фазу 4-8 спр. листків; (4-17-35+MgO+ME) 3 кг/га на початку форму­
вання коренеплоду та на початку пучкової стиглості

Схема досліду для капусти

1. Контроль

2.Фон N120P120K90

3. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 4 кг/га в фазу 5-8 спр. листків та 6 кг/га на початку формування розетки листя.

4. 3/4 дози NPK + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 4 кг/га в фазу 5-8 спр. листків та 6 кг/га на початку форму-
вання розетки листя.

5. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3
кг/га в фазу 5-8 спр. листків, 4,5 кг/га на початку формування розетки листя
та 4,5 кг/га на початку формування головки.

6. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3
кг/га в фазу 5-8 спр. листків; (8-20-30+lMgO+ME) 4,5 кг/га на початку фор-
мування розетки листя та на початку формування головки.

7. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3
кг/га в фазу 5-8 спр. листків; (9-8-40+lMgO+ME) 4,5 кг/га на початку форму-
вання розетки листя та на початку формування головки.

Обліки та спостереження в досліді:

1. При вивченні росту і розвитку рослин проводили фенологічні спостере­ження. У капусти визначали слідуючи фази: посів, сходи, утворення розетки лис­тя, утворення головки, технічну стиглість, у моркви - посів, сходи, фаза 4-8 спра­вжніх листків, формування коренеплоду, пучкова стиглість, технічна стиглість плодів.

Таблиця 2.2

Вплив комплексних добрив «Новоферт» на урожайність капусти білоголової

Варіанти

Валова урожайність

Товарна урожайність

Товарність,

%

т/га

приріст до фону

т/га

приріст до фону

т/га

%

т/га

%

1. Контроль

34,7

-

-

32,6

-

-

94

2. Фон-N120P120K90

45,4

-

-

41,8

-

-

92

3. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3 MgO+ME) 4 кг/га в фазу 5-8 спр. листків та 6 кг/га на по­чатку формування розетки листя.

56,6

11,2

24,7

52,1

10,3

24,6

92

4. 3/4 дози NPK + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 4 кг/га в фазу 5-8 спр. листків та 6 кг/га на початку формування розетки листя.

52,3

6,9

15,2

48,6

6,8

16,3

93

5. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3 MgO+ME) 3 кг/га в фазу 5-8 спр. листків, 4,5 кг/га на початку формування розетки листя та 4,5 кг/га на початку формування головки.

57,9

12,5

27,5

53,3

11,5

27,5

92

6. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3 MgO+ME) 3 кг/га в фазу 5-8 спр. листків; (8-20-30+1 MgO+ME) 4,5 кг/га на початку формування розетки листя та на початку формування головки.

53,3

7,9

17,4

50,1

8,2

19,6

94

7. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 5-8 спр. листків; (9-8-40+1 MgO+ME) 4,5 кг/га на початку формування розетки листя та на початку формування головки.

53,8

8,4

18,5

50,6

8,8

21,1

94

НІР0,95

 

6,1

 

 

5,9

 

 

Дія комплексних добрив на урожайність та якість

продукції моркви

Валова урожайність моркви на абсолютному контролі становила 22,4 т/га (табл. 2.4), а при використанні рекомендованої дози мінеральних добрив (N90P90K90) - 29,6 т/га. В середньому використання позакореневих підживлень комплексними добривами марки «Новоферт» дозволило збільшити валову урожайність моркви відносно фонового варіанту на 3,4-6,1 т/га або на 11,5-20,6%. Найбільші прирости урожайності отримано при використанні по фону мінеральних добрив позакореневих підживлень «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 4-8 спр. листків; (6-30-26+МЕ) 3 кг/га на початку формування коренеплоду та на початку пучкової стиглості та при використанні позакореневих підживлень «Новоферт» (18-18-18+3 MgO+ME) 3 кг/га в фазу 4-8 спр. листків; (4-17-35+MgO+ME) 3 кг/га на початку формування коренеплоду та на початку пучкової стиглості; прирости урожайності по даним варіантам становили відповідно 5,2 та 6,1 т/га, або 17,6-20,6%. Тобто, можна зробити попередні висновки, що найбільшого впливу на урожайність моркви давало внесення комплексних добрив в останнє підживлення (на початку пучкової стиглості).

Внесення комплексних добрив марки «Новоферт» дозволило збільшити також і товарну урожайність моркви. Товарна урожайність моркви на контролі становила 19,8 т/га, а на фоновому варіанті при внесенні тільки мінеральних добрив - 25,3 т/га. Прирости від позакореневих підживлень комплексними добривами марки «Новоферт» становили 5,0-6,0 т/га, або 19,8-23,7%. При цьому суттєвих відмінностей між варіантами з різними марками та дозами комплексних добрив не відмічалося.

Товарність по варіантах коливалася в межах 88-94%. Встановлено, що застосування комплексних добрив «Новоферт» дещо збільшує даний показник за рахунок зменшення кількості моркви, що має діаметр менше 3 см.

Таблиця 2.4

Вплив комплексних добрив «Новоферт» на урожайність моркви

Варіанти

Валова урожайність

Товарна урожайність

Товарність,

%

 

 

 

 

т/га

приріст до фону

т/га

приріст до фону

 

 

 

 

т/га

%

 

 

т/га

%

1. Контроль

22,4

-

-

19,8

-

-

88

2. Фон-N90P90K90

29,6

-

-

25,3

-

-

86

3. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 4-8 спр. листків та (6-30-26+МЕ) 4 кг/га на початку формування коренеплоду

33,0

3,4

11,5

30,8

5,5

21,7

94

4. N68P68K68 + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 4-8 спр. листків та (6-30-26+МЕ) 4 кг/га на початку формування коренеплоду

32,7

ЗД

10,5

30,3

5,0

19,8

93

5. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 4-8 спр. листків; (6-30-26+МЕ) 3 кг/га на початку формування коренеплоду та на початку пучкової стиглості

34,8

5,2

17,6

30,7

5,4

21,3

88

6. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 4-8 спр. листків та (4-17-35+MgO+ME) 4 кг/га на початку формування коренеплоду

33,0

3,4

11,5

30,3

5,0

19,8

92

7. Фон + позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 4-8 спр. листків; (4-17-35+MgO+ME) 3 кг/га на початку формування коренеплоду та на початку пучкової стиглості

35,7

20,6

31,3

6,0

23,7

87

НІР0,95

 

2,72

 

 

2,81

 

 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

1. Додаткове підживлення комплексними добривами марки «Новоферт» на фоні використання рекомендованої дози мінеральних добрив сприяє суттєвому зростанню урожайності товарної продукції капусти білоголової та моркви, по­кращенню якості продукції.

2.Застосування комплексних водорозчинних добрив Новоферт на капусті білоголовій в умовах зрошення лівобережного Лісостепу України шляхом листового ( позакореневого) підживлення забезпечило приріст валової врожайності на 15,2-27,5%, товарної врожайності - на 16,3-27,5%.

3.Застосування добрив Новоферт позитивно вплинуло на біохімічні показники якості капусти білоголової. Так вміст цукру піднявся до5,41-5,82%,тоді як на фоновому варіанті він становив 5,23%.Вміст аскорбінової кислоти та нітратів після обробок суттєво не змінився.

 1. При вирощуванні капусти білоголової в умовах зрошення лівобережного
  Лісостепу України для отримання високого рівня урожайності нормованої якості
  слід проводити на фоні N120P120K90 позакореневих підживлень комплексними доб
  ривами «Новоферт» (18-18-18+3MgO+ME) 4 кг/га в фазу 5-8 листків + 6 кг/га на
  початку формування розетки листя; (18-18-18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 5-8 листків + 4,5 кг/га на початку формування розетки листя + 4,5 кг/га на початку формування головки. Дана схема підживлень забезпечила приріст врожайності 27,5%.

 2. Застосування комплексних водорозчинних добрив Новоферт на моркві в
  умовах зрошення лівобережного Лісостепу України шляхом листового підживлення забезпечило приріст валової врожайності на 10,5-20,6%, товарної врожайності - на 19,8-23,7%.

 3. Внаслідок застосування листових підживлень добривами Новоферт вміст
  загального цукру у моркві збільшився з 8,05 до8,61%, а вміст аскорбінової кислоти з 4,92 % до 5,14%. Вміст каротину суттєво не змінився. Рівень вмісту нітратів
  не перевищував ГДК.

 4. При вирощуванні моркви в умовах зрошення лівобережного Лісостепу
  України за сукупною позитивною дією на урожайність та якість продукції слід
  проводити на фоні N90P90K90 позакореневі підживлення «Новоферт» (18-18-
  18+3MgO+ME) 3 кг/га в фазу 4-8 справжніх листків; (4-17-35+MgO+ME) 3 кг/га
  на початку формування коренеплоду та на початку пучкової стиглості.

Ukr-academi-24.10.09
Иконка проверки орфографииIf you find an error in the text or a broken link - please tell us: highlight it and press Ctrl + Enter
Banner
Banner
Banner
addressAdress: 93400, Ukraine, Lugansk region, Severodonetsk, B.LYSCHINA Street, 2k mobileMob: +38 (095) 611-72-34
mailE-mail: novofert2006@gmail.com mobileMob: +38 (067) 129-95-70